Een casusverslag van dr. Clarissa Jänig

 1_Before_and_After

 

Anamnese:

Een 30-jarige patiënte bezocht onze praktijk voor een dringende tandheelkundige behandeling. Haar linker centrale bovenincisief was verkleurd, waardoor ze zich heel ongelukkig voelde en niet goed durfde te lachen. Ik legde haar de verschillende behandelmogelijkheden voor, van prothetische oplossingen tot een conservatievere aanpak met een interne bleekbehandeling van de endodontisch behandelde incisief.

Ik adviseerde haar om meteen ook het hele gebit te bleken, dus zowel onder- als bovenkaak, voor een homogeen beeld. De eerste stap van de behandeling zou bestaan uit het bleken van het gebit, zodat later geplaatste restauraties in kleur overeen zouden komen met de nieuwe kleurtint. We konden dan eventuele restauraties die niet voldeden vervangen en carieuze laesies behandelen.

Tussen het eerste consult en de bleekbehandeling ontdekte de patiënte dat ze zwanger was. Omdat zwangerschap en borstvoeding contra-indicaties zijn voor het uitvoeren van bleekbehandelingen, moest het begin van haar behandeling worden uitgesteld.

Terwijl de patiënte nog borstvoeding gaf, brak een oude vulling van de incisief los en werd het bruine tandbederf tussen haar tanden duidelijk zichtbaar. Daarop besloot ze om onmiddellijk te stoppen met de borstvoeding en direct te beginnen met de behandeling.

2_Initial situationSituatie na de zwangerschap, waarbij in het anterieure gebied verschillende carieuze laesies en secundaire cariës voorkwamen. Element 21 is door een wortelkanaalvulling grijs verkleurd.

 

Het behandelprotocol:

Voor een geslaagde bleekbehandeling van endodontisch behandelde gebitselementen mogen er klinisch en röntgenologisch geen gebreken vastgesteld kunnen worden. Om te kunnen beoordelen of dit element geschikt was voor een bleekbehandeling, deed ik een intra-oraal onderzoek en maakte ik een röntgenfoto. Op de röntgenfoto waren geen afwijkingen te zien, dus stond niets een behandeling in de weg.

Eerst maakte ik een toegangscaviteit, waarbij ik de oude palatinale restauratie verwijderde. Hierdoor werd de oude wortelkanaalvulling blootgelegd. Het coronale derde deel van de wortelkanaalvulling verwijderde ik met een Gates-boor, tot 2-3 mm onder de gingivalijn. Vervolgens bracht ik een 2 mm dikke laag glasionomeer aan als cervicale deklaag. Na uitharding van de glasionomeerlaag bracht ik Opalescence Endo in de caviteit aan.

3_root canal fillingWortelkanaalvulling na opening van het gebitselement via de oude trepanatieopening en verwijdering van het coronale derde deel van de wortelkanaalvulling.

4_application of OpalescenceAanbrengen van de Opalescence Endo-bleekgel van 35% in het gebitselement.

Om het materiaal op zijn plaats te houden en te zorgen dat het goed zijn werk kon doen, dekte ik de waterstofperoxidegel af met een schuimspons en verzegelde ik het met een tijdelijk cement.

6_temporary cementCaviteit afgesloten met een tijdelijk cement.

Tot slot adviseerde ik de patiënte om de kleur van het behandelde gebitselement goed in de gaten te houden.

Ik probeer endodontische bleekbehandelingen niet op vrijdagen in te plannen. De reactie op de behandeling kan namelijk heel verschillend uitpakken. Soms wordt het gewenste resultaat al binnen 24 uur bereikt. Als vlak voor het weekend met de behandeling wordt begonnen, kan de bleekgel niet op tijd worden verwijderd. Het gevolg is dat het gebitselement een veel lichtere kleur krijgt dan de buurelementen.

Deze patiënte liet ons de volgende dag al weten dat de kleur van het behandelde gebitselement overeenkwam met die van de buurelementen. Ik koos er toen voor om de bleekgel nog eens 48 uur te laten zitten, zodat het behandelde gebitselement iets lichter zou zijn dan de andere frontelementen.

De Opalescence Endo-bleekgel werd uiteindelijk na 72 uur verwijderd. Het element werd daarna tijdelijk afgesloten, zodat de restauratie later kon worden vervangen op basis van de nieuwe kleur van het gebit.

7_situation after Endo whiteningResultaat na bleken van het endodontisch behandelde element met Opalescence Endo-bleekgel. Het gebitselement lijkt maar iets lichter te zijn, omdat de oude vulling en de cariës nog altijd voor verkleuring zorgen.

Voor het bleken van de hele boven- en onderboog gebruikte ik op maat gemaakte lepels met kleine vestibulaire reservoirs. Ik liet de patiënte zien hoe ze Opalescence PF 10%-bleekgel in deze lepels kon doen en vroeg haar de lepels zes tot acht nachten te dragen. De 10%-carbamideperoxidegel zorgde binnen zes nachten voor de oxidatie van verkleurende moleculen in het gebit van de patiënte en leidde tot een uitstekend resultaat: kleurtint A1.

8_costum-made traysOp maat gemaakte lepels voor de patiënte, voorzien van kleine reservoirs. De patiënte droeg deze lepels zes nachten en maakte daarbij gebruik van Opalescence PF 10%-bleekgel.

9_whitening trays in mouthBleekbehandeling van de boven- en onderkaak met individuele lepels en Opalescence PF 10%-carbamideperoxidegel.

Ondanks kleurtint A1 ziet de tandboog er nog altijd onregelmatig en esthetisch onbevredigend uit. De oude, verkleurde vullingsranden (door secundaire en primaire cariës) hebben niet geprofiteerd van de bleekbehandeling. Daarom was verdere restauratieve behandeling nodig.

10_situation after whitening both jawsSituatie na het aanbrengen van Opalescence Endo-bleekgel in element 21 en bleken van de bovenste en onderste tandboog, maar vóór het vervangen van de vullingen en de conservatieve behandeling.

Met de restauratieve behandeling kan pas (minimaal) twee weken na het bleken worden gestart. Dan heeft de adhesieve bevestiging niet te lijden onder de zuurstofmoleculen die tijdens de bleekbehandeling vrijkomen.

11_replacement of old fillingsEerste vervanging van de oude vullingen.

Als laatste behandelstap werden de oude vullingen vervangen, wat een stralende lach op haar gezicht toverde. Later liet zo ons enthousiast weten dat ze weer gewoon kan lachen en haar gebit durft te laten zien. Dat is een direct resultaat van deze behandeling. Verschillende collega’s en familieleden hebben haar complimenten gemaakt. De patiënte is heel blij dat ze een nieuwe, stralende glimlach heeft.

12_final resultDe stralende glimlach van de patiënte na afloop van de behandeling.

 

Over de auteur: Dr. Clarissa Jänig, Duitsland

Dr. Clarissa Jänig-1

  • Afgestudeerd aan de faculteit tandheelkunde van de Universiteit Bonn
  • Sinds 2012 werkzaam als algemeen tandarts
  • Gespecialiseerd in orthodontie