De adhesieve techniek is een van de grootste revoluties binnen de tandheelkunde in de afgelopen decennia. Het gebruik van deze techniek heeft tal van mogelijkheden gecreëerd op het gebied van minimaal invasieve en esthetische behandelingen. Samen met Neil Jessop, hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling bij Ultradent Products in de VS, hebben wij acht belangrijke aspecten vastgesteld die van invloed zijn op adhesieve behandelingen:

1. Etsen

Door te lang etsen gaat de behandeling te diep het dentine in, waardoor het bondingmiddel moeilijker kan doordringen in de gezonde weefselstructuur van het gebitselement. De grens ligt bij ongeveer 2 à 2,5 µm. Dieper etsen veroorzaakt leemtes die een zwakke hechting en uiteindelijk overgevoeligheid kunnen veroorzaken (zie afbeelding).

Etching_NLDaarom...

...moeten tandartsen gebruikmaken van een etsmiddel met een begrensde penetratiediepte, bijvoorbeeld ons etsmiddel Ultra-Etch™. Ultra-Etch etst tot een diepte van gemiddeld slechts 1,9 μm. Als het langer op een gebitselement blijft zitten dan de aanbevolen 15 à 20 seconden, blijft het niet alsmaar dieper etsen zoals andere etsgels, omdat het zelfbegrenzend is.

2. Drogen van het dentine

Als het dentine na het etsen te sterk wordt gedroogd, kan dit zeer veel invloed hebben op de hechtingswaarden van sommige adhesieven. Tijdens het drogen kunnen de blootliggende collageenvezels aan elkaar gaan plakken en niet meer goed worden bevochtigd door het bondingmiddel.

Daarom...

...mogen na het etsen en spoelen van het dentine alleen korte, zachte luchtstootjes worden gebruikt om staand water te verwijderen. Een alternatief is droogdeppen met een wattenstaafje. Als het dentine te droog wordt, bevochtig het dan weer (bijv. met een nat wattenstaafje).

3. Applicatietijd

Als het bondingmiddel in te korte tijd wordt geappliceerd (inwrijven, inborstelen, bewegen), kan dit ertoe leiden dat het onvoldoende kan doordringen en ontstaat er dus een incomplete hybride laag.

Daarom...

...moet het bondingmiddel stevig worden ingewreven. Dit gaat heel eenvoudig met de Brush-tips van Ultradent Products, Inc. Doe dit liefst minimaal 15 à 20 seconden lang.

4. Uitblazen/drogen

Als de laag adhesief te dun wordt uitgeblazen, ontstaat er een zuurstofinhibitielaag en kan het adhesief onvoldoende uitharden. Maar als de laag te dik is, kan hij nog oplosmiddel bevatten.

Daarom...

...kan er het best een ruime laag adhesief worden aangebracht en ingewreven, die vervolgens wordt uitgeblazen en gedroogd met lucht. Een belangrijk deel van de vloeistof bestaat uit oplosmiddelen. Die moeten eerst verdampen voor de kunststof kan worden uitgehard. Blaas zacht, maar continu. Langer en zachter is beter dan korter en sterker. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de opgegeven tijden.

5. Lichtuitharding

Onvoldoende of te kort uitharden kan ertoe leiden dat de bondingkunststof slechts gedeeltelijk polymeriseert.

Daarom...

...moet gebruik worden gemaakt van polymerisatielampen met een hoog vermogen van minimaal 800 mW/cm², maar liefst zelfs van 1200 mW/cm².

6. Composiet aanbrengen

Als de composiet niet goed wordt geadapteerd aan de hechtlaag, kunnen er luchtbellen ontstaan.

Daarom...

...is een vloeibare composiet de beste optie voor het aanbrengen van de eerste dunne laag, bijvoorbeeld de composietsealant UltraSeal XT™ plus of de composiet PermaFlo™. Op die manier worden onregelmatigheden op de bodem van de caviteit weggenomen, omdat een vloeibare composiet doordringt tot plaatsen die met pasta’s nauwelijks bereikbaar zijn.

7. Contaminatie

Contaminatie met bloed, sulcusvloeistof of speeksel voor of tijdens het bondingproces leidt tot de vorming van afzonderlijke lagen, waardoor geen goede adaptatie of hechting mogelijk is.

Daarom...

...is het belangrijk om bloedingen en sulcusvloeistof te beperken, bijvoorbeeld met de producten uit het ‘Tissue Management’-systeem van Ultradent Products, Inc. Gebruik indien mogelijk een cofferdam.

8. Houdbaarheidsdatum verstreken

Na afloop van de houdbaarheidsdatum zullen adhesieven of composieten waarschijnlijk onvoldoende polymeriseren.

Daarom...

...mogen producten waarvan de vervaldatum is verstreken, niet langer worden gebruikt. Houd u altijd aan de richtlijnen voor het bewaren van de materialen (en bewaar ze indien nodig gekoeld). Als u doseert vanuit een fles, sluit die dan direct na gebruik weer met de dop. Anders kan het oplosmiddel verdampen en wordt het materiaal al voor de vervaldatum onbruikbaar. Dit probleem doet zich niet voor bij producten die worden bewaard en gedoseerd vanuit spuiten.

Tegenwoordig zijn bondingmaterialen van zeer hoge kwaliteit. Toch is het voor tandartsen heel belangrijk om het bondingprocedé goed te begrijpen als ze goede resultaten willen blijven behalen.... en natuurlijk ook als ze hun patiënten een hoogwaardige adhesieve behandeling willen geven.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Fischer Signature

Dan Fischer


Over dr. Fischer

Dr. Dan Fischer is de oprichter en CEO van Ultradent Products, Inc., een toonaangevende fabrikant op het gebied van hoogwaardige tandheelkundige materialen, apparatuur en instrumenten, met een geschiedenis van 40 jaar op het gebied van innovatie en kwaliteit. Producten van Ultradent worden door tandartsen, orthodontisten, groepspraktijken, tandtechnische laboratoria, overheidsinstellingen en universiteiten over de hele wereld gebruikt. De missie van Ultradent Products is het verbeteren van de mondgezondheid wereldwijd. Ga voor meer informatie naar ultradent.com/nl.